JAYAVIDYA

SVAPNESHVARI NAMAS TUBHYAM PHALAYE VARADAYE CA
MAM SIDDHIM-ASIDDHIM VA SVAPNEYA SARVAM PRADARSHAYE

SAPNESVARI, LA DEA DEI SOGNI E IL SUO MANTRA

LOGO DI ASTRAVIDYA DA UN ACQUERELLO DI ERSILIA GALA

ENTRA            ENTER            ENTRER